hero

Välkommen till Spångens digitala seminarium

Fredag 6 november kl. 13.00 – 15.00

Hur kan vi arbeta för att säkra den framtida kompetensförsörjningen inom
vård och omsorg samt förskola?

Kan kompetensutveckling och inkludering vara en möjlig väg till kompetensförsörjning?

Ta del av ESF-projekt Spångens erfarenheter.