hero

SBA-konferens inom myndighetsutövning (NKI) och etableringsservice

Den 21 oktober 2021 kl 13:00-16:00 arrangerar Stockholm Business Alliance, SBA, en digital och kostnadsfri konferens för SBA:s partnerkommuner där fokus är dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. På agendan är hur vi kan stärka det lokala företagsklimatet genom en ändamålsenlig myndighetsutövning och etableringsservice.

Vi har bjudit Tillväxtverket, Svenskt Näringsliv och Näringslivets Regelnämnd för att föra dialog kring hur bl a olika undersökningar kan stötta kommunerna i att stärka företagsklimatet. Därefter ska vi tillsammans med sakkunniga processledare och flera sektorsmyndigheter föra dialog kring hur vi tillsammans kan ta nästa steg i detta arbete.

Vem: Du som direkt eller indirekt arbetar med företagsklimat, myndighetsutövning* eller etableringar.
När: 21 oktober, kl 13:00-16:00
Plats: Digital
Anmärkning: Kostnadsfri och exklusivt för Stockholm Business Alliance (SBA) partnerkommuner

*Brandskydd, Bygglov, Livsmedelskontroll, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd samt Serveringstillstånd.

På konferensen kommer vi också föra dialog kring specifika områden. Välj det område som du är mest intresserad av.(Required)
GDPR(Required)