hero

Integrationspaktens Digitala medlemsträff

Tema: Så bryts barriärer för kvinnor på arbetsmarknaden – strukturer, strategier och innovationer

Fredag 10 september kl 10:00 ‐ 11:00

I samband med internationella kvinnodagen konstaterade FN:s generalsekreterare António Guterres att ”coronakrisen har en kvinnas ansikte” och att pandemin har inneburit ett bakslag för jämställdheten – både inom familjen och på arbetsmarknaden.

I Sverige var effekterna i början av krisen tydligast inom mansdominerande branscher, men långsiktigt har den kvinnodominerande tjänstenäringen drabbats hårdare.

Den svenska arbetsmarknaden är tydligt könssegregerad och det finns fortfarande inom många branscher hinder för kvinnor att skapa sig en framtid.

Under vår medlemsträff den 10 september diskuterar vi därför hur barriärer för kvinnor på arbetsmarknaden kan brytas. Vi lyssnar till spännande företag och organisationer som genom förändrade strukturer, modiga strategier och innovativa lösningar skapar fler möjligheter för kvinnor. Och som vanligt gör vi ett antal nedslag hos medlemmar som på olika sätt drar sitt strå till Stockholm.

Välkomna!