hero

Välkommen till Integrationspaktens tredje digitala medlemsträff

Generation Corona – om ungas framtidsutsikter och möjligheter på arbetsmarknaden i pandemin

17 november kl 10.00 – 11.00 med möjlighet till nätverksmingel kl 11.00 – 11.30

I Integrationspaktens tredje digitala medlemsträff samlar vi forskare, sakkunniga och entreprenörer som ger oss olika perspektiv på hur pandemin påverkar ungas framtidsutsikter och möjligheter till inträde på arbetsmarknaden. Vi gör dessutom nedslag hos ett antal medlemmar i Integrationspakten för att höra om deras arbete för unga i Stockholm. Hur ser situationen för unga på arbetsmarknaden ut i ljuset av krisen? Vilka grupper drabbas särskilt? Vad kan exkluderingen från arbetsmarknaden betyda för den unga generationen på kort och lång sikt? Hur kan vi tillsammans kraftsamla för att stärka ungas möjligheter till en framtid?

Nytt för november – Digitalt nätverksmingel!

Medlemmar har hört av sig och efterfrågat utökade möjligheter till mingel i anslutning till medlemsträffarna. Därför erbjuder vi denna gång en halvtimmes digitalt nätverksmingel efter sändningen (kl 11.00 – 11.30) för den som vill knyta kontakter och samtala direkt med andra medlemmar i Integrationspakten. Ange i anmälan till höger om du vill delta i minglet! Din anmälan är viktig då vi planerar upplägg utifrån din och andra medlemmars närvaro.

Ställ din fråga till Karin Ernlund

Arbetsmarknads- och integrationsborgarrådet Karin Ernlund finns som vanligt på plats i studion. Vad vill du veta eller berätta? Ställ din fråga till Karin här till höger så försöker hon besvara så många frågor som möjligt under sändningen.

Välkommen!