hero

Integrationspaktens Digitala medlemsträff

Tema: En obekväm fråga – om rasism på arbetsmarknaden

Fredag 26 november kl 12:30 ‐ 13:30

Att rasism på arbetsmarknaden existerar är inget nytt, men det är för många arbetsgivare fortfarande en fråga som det finns en ängslighet kring. För vad pratar vi egentligen om när vi pratar om rasism? Vilka ord kan vi använda och hur ska vi agera?

Forskning visar att ett aktivt arbete med likabehandlingsfrågor och aktiva åtgärder för att motverka rasism är centrala verktyg i arbetet för en arbetsmarknad med lika villkor. Men för att kunna sätta in rätt åtgärder behöver vi verktyg för att våga och kunna prata om det vi behöver prata om.

Välkommen till årets sista digitala medlemsträff för Integrationspaktens medlemmar fredag 26 november! Då får vi lyssna till det senaste inom forskningen kring rasism på arbetsmarknaden och ta del av spännande samtal mellan personer och organisationer kring begreppsliggöranden, teoretisk ängslighet och riskerna med färgblindhet. Dessutom får vi konkreta och inspirerande exempel på hur företag och organisationer arbetar för anti-diskriminerande arbetsplatser.