hero

ESF-projektet Hållbar Etablering är en del av Stockholms stads arbete med ett samlat stöd för nyanlända. Projektet drivs i samarbete med Arbetsförmedlingen och Region Stockholm. Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

Projektets deltagare är nyanlända kortutbildade personer i Arbetsförmedlingens etableringsprogram eller jobb- och utvecklingsgaranti folkbokförda i Stockholms stad som genom projektet erhåller ett samlat, holistiskt stöd på sin väg in i det svenska samhället mot arbete eller utbildning. Projektet startade i augusti 2019 och pågår till mitten av 2022.

Centrala delar för projektet är vikten av välbefinnande och Europeiska socialfondens horisontella principer: icke-diskriminering, jämställdhet och tillgänglighet. Projektet lägger också särskilt fokus på digitaliseringsarbete och distansgenomförande.

Projektet utvecklar kontinuerligt metoder som möjliggör ett systematiserat och individanpassat stöd till deltagarna med en sammanhållen planering och uppföljning som utgår från ett holistiskt perspektiv och genomsyras av de horisontella principerna och projektprincipen välbefinnande.

Mer information om projektet finner du här:
https://vuxenutbildning.stockholm/esf-projekt/hallbar-etablering/

Välkommen den 2 september 2021, klockan 08:45-12:00!