Förvaltningspolitisk dag 2021

Förvaltningen efter coronapandemin
6 maj 2021 13.00–15.00

Anmäl dig senast 29 april via formuläret.

 

Program

Inledning

Annelie Roswall Ljunggren, generaldirektör, Statskontoret och Shirin Ahlbäck Öberg, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och dagens moderator.

 

Regeringen om förvaltningspolitiken

Lena Micko, civilminister.

 

Nya möjligheter till en mer effektiv statsförvaltning – hur kan vi ta tillvara lärdomar av digitala arbetssätt och distansarbete?

Pandemin har tvingat myndigheterna att utveckla sina arbetssätt och hitta nya, ofta digitala, lösningar för att klara uppdraget. Hur kan vi utveckla organisering, samordning och samverkan inom statsförvaltningen med hjälp av dessa erfarenheter? Och hur parerar vi för de utmaningar som digitala arbetssätt och distansarbete innebär?
Deltagare: Anders Söderholm, generaldirektör, Universitetskanslersämbetet, Susanne Ås Sivborg, generaldirektör, Lantmäteriet och Joakim Stymne, generaldirektör, Statistiska Centralbyrån.
Carl Heath, utbildningsdirektör på RISE, kommenterar samtalet.

 

Den decentraliserade modellen under prövning – hur utvecklar vi samarbete och samverkan över förvaltningsnivåerna?

Under pandemin har frågan om Sveriges decentraliserade förvaltningsmodell med ett starkt kommunalt självstyre hamnat i strålkastarljuset. Hanteringen av pandemin har bland annat visat att vår modell kan medföra svårigheter när förvaltningen behöver agera snabbt och samlat. Vilka lärdomar kan vi dra av samarbetet och kommunikationen mellan förvaltningsnivåerna under pandemin, och hur kan det arbetet utvecklas och effektiviseras?
Deltagare: Helena Lindberg, riksrevisor, Riksrevisionen, Johan von Knorring, regiondirektör, Region Uppsala och Annika Wallenskog, chefsekonom, Sveriges kommuner och regioner.
Anders Lidström, professor emeritus i statsvetenskap vid Umeå universitet, kommenterar samtalet.

 

Information

Förvaltningspolitisk dag 2021 arrangeras av Statskontoret.

Inbjudna är myndighetschefer samt myndigheters högsta ledningsgrupper, chefer i Regeringskansliet, ordföranden i myndigheternas styrelser, kanslichefer i riksdagens utskott samt forskare inom det förvaltningspolitiska området.

Anmälan är öppen till och med 29 april. Antalet platser är begränsat.

Förvaltningspolitisk dag 2021 genomförs digitalt. Länk till sändningen skickas ut via e-post till anmälda deltagare.

 

Kontakt

Vid frågor om Förvaltningspolitisk dag, kontakta fpd2021@statskontoret.se.

Vid frågor om Gd-föreningens årsmöte, kontakta Katarina Parneby, tfn. 08-454 46 02 eller e-post: katarina.parneby@statskontoret.se.

Har du problem med att registrera dig till eventet, kontakta david.enlund@onemotion.se.